صمد

  • مدیر - صمد حاجی شاه محمدی
  • تهران - منطقه 13 - م. امام حسین - خ. منتظری - پ. 363 - ک.پ : 1711733569
ارزیابی