بانک رفاه کارگران - شعبه بیمارستان مسیح دانشوری - کد 171

  • تهران - منطقه 1 - پورابتهاج (دارآباد) - نرسیده به میدان دارآباد - بیمارستان مسیح دانشوری - ک.پ : 1956944413
  • ، ،