کارخانه ارژنگ و سپیدار

  • مدیر - میرزایی - غیاثی
  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار ابن سینا - خ. 20 - خ. سیمرغ - پ. 1733
کلمات کلیدی :

رنگ

ارزیابی