کارخانه آسیاناما (تولید مخازن گاز طبیعی CNG)

  • مدیرعامل - کیومرث مبلغ ناصری
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - ک. 23 - پ. 18
کلمات کلیدی :

مخازن

|

مخزن

ارزیابی