ثامن الائمه - شعبه اردکان - کد 271

  • یزد - اردکان - م. 15 خرداد