فرا شیمی

  • مدیر - جمال حسینی
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - روبروی وزارت دارایی - سرای اکبریه - طبقه همکف - پ. 21 - ک.پ : 1116655974