شرکت شیمی پوشش کالا

  • مدیر - فاطمه ابراهیمی
  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - بعد از چهارراه دردشت - مجتمع تجاری گلبرگ - ط. سوم - واحد 57 - ک.پ : 1651849673
  • ،