کاوش روی

  • مدیر - حدادیان
  • زنجان - زنجان - جاده زنجان بیجار - کیلومتر 5 - شهرک صنعتی روی - بهره وری 3
کلمات کلیدی :

شمش روی

ارزیابی