بانک قوامین - شعبه باهنر بافت - کد 256

  • کرمان - بافت - بلوار باهنر - چهارراه کمیته امداد - خ. طالقانی غربی - نبش کوچه 22