شرکت فرایاد تهران

  • مدیر - احمدی
  • ورامین - شهرک صنعتی عشق آباد - جنب میدان شهرک - خ. اول
  • ،