شرکت صباسیستم زاینده رود

  • مدیر - محمد شمس
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 12 - شهرک دانشگاه - فاز 3 - بلوک 16 - طبقه همکف شرقی - ک.پ : 1389933761