شرکت شماران سیستم

  • مدیر - فرهاد الشیایی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. پاکستان - ک. ساوجی نیا - پ. 4 - ساختمان شماران - ک.پ : 1531715316

شرکت شماران سیستم در یک نگاهشرکت شماران سیستم ارائه کننده راهکارهای MISوERPوتولید کننده نرم افزارهای حسابداری خزانه داری، صورتهای مالی، دارایی ثابت، خرید، فروش، حقوق و دستمزد،انبار وکالا،تولید و مهندسی ساخت،بهای تمام شده،قراردادها،برنامه ریزی تولید،مدیریت ابزار و قالب،نگهداری و تعمیر کالیبراسیون،کنترل کیفی،تضمین کیفیت،بهروری نیروی انسانی،طرح تکوین محصول،سفارشات خارجی بودجه،خدمات پس از فروش،سهام پخش و توزیع ارزیابی تامین کنندگان و گزارش ساز پویا با بیش از 20سال تجربه موفق اجرای نرم افزارهای جامع و یکپارچه در شرکت های صنعتی و تولیدی <<هوشمندانه راهبری کنید>>
ارزیابی