منطقه 5 مخابراتی - بعثت

  • تهران - منطقه 16 - بزرگراه بعثت - نبش خیابان عباسی شمالی - جنب ترمینال جنوب
  • ، ، ،