شرکت آریا الماس پاسارگاد

  • مدیر - احمد گودرزی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - سایت فلزتراشان - جنب حسینیه آقامجتبی - ک.پ : 1865177365