ثامن الائمه - شعبه بنی هاشم - کد 166

  • خوزستان - اهواز - بنی هاشم (خشایار) - بین کیان و غزنوی