بازرگانی ایران طب

  • مدیر - گلخانی
  • تهران - منطقه 10 - بزرگراه نواب - بین پل کمیل و مرتضوی - مرکز تجارت دندانپزشکی ایران - ک.پ : 1313654778
  • ، ،