شرکت رسوبگیری

  • مدیرعامل - برزویه سوکی
  • تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی - بالاتر از مطهری (تخت طاوس) - خ. عرفان - پ. 28