شیدا

  • مدیر - هدایتی
  • تهران - منطقه 11 - آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - بازار کاوه - راهرو دوم - پ. 13 - ک.پ : 1313654745
  • ،