شرکت تیزبین الکترونیک

  • مدیر - نادر پیروزفر
  • تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی - بعد از بزرگراه نیایش - برج افق - ط. پنجم - واحد 37 - ک.پ : 1998988383
  • ،