خدمات دایکاست ایران

  • مدیر - مسعود - مجید مسگری
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - روبروی مرکز معاینه فنی خاوران - ک. نیکو - اولین فرعی
  • ،