ژیک

  • مدیر - عابدزاده
  • تهران - منطقه 1 - برادران موحد دانش (اقدسیه) - بازار صدف
ارزیابی
کاملا" حرفه ای و اگاه به کار Ebi : کاملا" حرفه ای و اگاه به کار
کاملا" حرفه ای و اگاه به کار و با پرسنلی مودب و کار بلد