صنعتی شریف - دانشکده فیزیک

  • تهران - منطقه 2 - آزادی - نرسیده به میدان آزادی