علوم پزشکی شهرکرد

  • چهارمحال و بختیاری - شهر کرد - بزرگراه کاشانی - چهارراه استانداری - کمیته مرکزی دانشگاه