شرکت پترو پاسارگاد الوند

  • مدیر - سعید درداری
  • همدان - همدان - جاده کبودرآهنگ - کیلومتر 7 شیرین سو و قیدار