صنیع

  • مدیر - فرخ گوری
  • کرمان - کرمان - م. باغ ملی - خ. شریعتی - نرسیده به سه راه عباس صباحی - ساختمان 222 - ط. اول - واحد 5

صنیع در یک نگاه9 سال سابقه در بازار یابی و تبلیغات تخصصی محصولات ساختمانی در استان کرمان مشاوره، طراحی و اجرای کمپین های تبلیغات تبلیغات محیطی، چاپ، مجری اولین آگهی نامه اختصاصی صنعت ساختمان در استان کرمان
ارزیابی