شهدای پارس خودرو

  • تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو غربی
  • ،