دکتر عبدالرحیم شاه حسینی

  • مدیر - عبدالرحیم شاه حسینی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666511
ارزیابی