بازارچه

  • مدیر - یحیی - اصغر غلامی - فراهانی
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - بازار روز میوه - حجره 6 و 5 - ک.پ : 1615663174
  • ، ،