تلفن سیتی

  • مدیر - خسرو شیرازی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بعد از خیابان لبافی نژاد - پ. 872 - ک.پ : 1313916175
  • ،