بانک ملی - اداره امور شعب شمال تهران - حوزه 6 - کد 351

  • تهران - منطقه 1 - ولی عصر - باغ فردوس - ک.پ : 1961753371
  • ،