سازمان نقشه برداری کشور

  • مدیر - علی رضا آزموده اردلان
  • تهران - منطقه 9 - م. آزادی - خ. معراج - ک.پ : 1387835861
روابط عمومی - اربابیان

ایران - تهران
ارزیابی