پویا هاتف چهلستون

  • مدیر - جواد اسلامپور
  • اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - خ. عطاالملک - خ. کار و کارگر - پشت بلوک 23 و 24 - پ. 3
ارزیابی