شرکت تایماز

  • مدیر - مجتبی خلیلی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - شریعتی جنوبی - بعد از تقاطع 17 شهریور جدید - کوی لک لر - ط فوقانی بانک سینا - ساختمان 368 - ط. دوم - واحد 6