شرکت تایماز

  • مدیر - مجتبی خلیلی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - شریعتی شمالی - م. نماز - ساختمان مهرگان - ط. سوم - واحد 1
  • ،