پاسارگاد استیل

  • مدیر - علی فجری
  • سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی - بلوار صنعت - خ. صنعت هفتم