شرکت جابرابن حیان

  • مدیر - محمدتقی دارابی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 4 - بعد از سه راه شیشه مینا - جنب ایران تایر - ک.پ : 1398834511
  • ،
ارزیابی