پارس خالقی

  • مدیر - رضا - رضا فاتحی - گل محمدی
  • تهران - منطقه 21 - تهرانسر - بلوار گل ها - پ. 137 - ک.پ : 1388697875
ارزیابی