بانک ملی - شعبه آذربایجان - کد 146

  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - بین خیابان خوش جنوبی و قصرالدشت - ک.پ : 1345996594
  • ،