جعفری نژاد

  • مدیر - علی اصغر جعفری نژاد
  • تهران - منطقه 11 - م. رازی (گمرک) - خ. قلمستان - پاساژ گلستان - واحد 110 و 111 - ک.پ : 1335915179