اسلامشهر - حوزه 1 و 2

  • اسلام شهر - امام خمینی - سه راه مسجد - طبقه فوقانی مسجد امام زمان