امیر (ژرمن ابزار)

  • مدیر - ناصر نوروز زهرایی
  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - ک. نعمتی - پ. 14
  • ،