پرس سازی آرش

  • مدیر - مظفری
  • تهران - منطقه صنعتی کمرد - جنب کارخانه نگین شیر - پ. 701
کلمات کلیدی :

پرسکار

|

پرسکاری

|

پرس

|

پرس ضربه ای

ارزیابی