دکتر سیدعلی طباطبایی

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - ک. 1 - پ. 3 - ط. همکف - ک.پ : 1585616483
مستقردر :

شوریده - درمانگاه
ارزیابی