بانک تجارت - شعبه هما - کد 159

  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - خ. فرودگاه - جنب ساختمان مرکزی