تیماکس

  • مدیر - عین اله صفری
  • تهران - منطقه 12 - خیام - جنب ترمینال فیاض بخش - پ. 84 - ک.پ : 1114664111
  • ،