کارخانه ایران دیبا

  • مدیر - فرهاد بهشتی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت پنجم غربی - خ. شیخ بهایی - جنب کارخانه ایران آینه
کلمات کلیدی :

پلیمر

ارزیابی