کارخانه ایران ریسه

  • مدیر - عزیز علاالدینی
  • قزوین - تاکستان - جاده کمربندی - کیلومتر 3
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی