بیمارستان مفید - تامین اجتماعی

  • مدیر - مفید
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - ک.پ : 1546815514
مستقرها :

دکتر احمد خالق نژاد طبری - متخصص جراحی عمومی
دکتر جواد غروبی - متخصص جراحی عمومی
دکتر حسن رضا محمدی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر سعید مجتهدزاده - فوق تخصص قلب و عروق کودکان
دکتر سیدابوالفضل افجه - فوق تخصص کودکان
دکتر سیدحسین فخرایی - فوق تخصص کودکان
دکتر شیوا نظری - فوق تخصص خون و سرطان کودکان
دکتر علی رضا میرشمیرانی - فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر فاطمه ادیب عشق - فوق تخصص کودکان
دکتر فرید ایمان زاده - فوق تخصص گوارش کودکان
دکتر محمدتقی ارزانیان - فوق تخصص خون و سرطان
دکتر مصطفی شریفیان درچه (کودکان) - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر هرمز مظفری - فوق تخصص کودکان
ارزیابی