ایران طب زعیم

  • دفتر مرکزی - داود نوزعیم
  • تهران - منطقه 8 - م. رسالت - خ. سمنگان - خ. 116 - پ. 68 - ط. چهارم - واحد 10
کارخانه

ایران - تهران - دماوند - رودهن - جاجرود - خ. سعیدآباد - خ. کرخه - خ. اروند - ک. اترک - پ. 10
ارزیابی