طباطبایی

  • مدیر - حمید طباطبایی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - خ. صوراسرافیل - پ. 149 - ک.پ : 1114816397
  • ،
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی